söndag 15 december 2013

Det krackelerar - en mörkerantologi

Ämnesföreningen Prosa har sammanställt en antologi där skräcken antar en skepnad. Skrivintresserade både i och utanför föreningen har inspirerats av sina rädslor. Obehag, blod och flugor kryper fram när vardagen krackelerar.Sexton skönlitterära texter är inbundna i en bok med mjuka pärmar. Boken är av storleken A5 och utgör ca 100 sidor. Varje text är försedd med en illustration och personpresentation av de sexton skribenterna ingår. 


För köp av antologin under våren 2014 gäller följande:

Pris:
1st: 10€
2st: 15€

1. Gör en inbetalning till Prosa: FI72 1145 3500 0520 04 med meddelandet: "Antologi".
2. Kontakta prosa@abo.fi och hänvisa till inbetalningen. Berätta när du kan avhämta ditt köp från Arken.
3. Du får ett svar där ditt köp bekräftas och där tidpunkt för ert möte slås fast.
4. Du möter någon från Prosas styrelse i Arkens aula vid överenskommen tidpunkt.

OBS! Om du inte har möjlighet att avhämta ditt köp från Arken, mejla prosa@abo.fi innan du gör en inbetalning och kom överens om hur ni går till väga.

H

Inga kommentarer: